Allmän information

 

Allmän information om bostäder


Denna sida är inte en sida för bostadskö. Vi vill däremot underlätta för studenter och uthyrare att hitta varandra!
🏠 Att vara intresserad av att hyra ett objekt garanterar inte att du kommer få göra det. Det är uthyraren som avgör vem hen vill hyra ut till. Administratörerna för denna sida har inte kontroll över detta.  


Kom ihåg att alltid ställa dig i kö hos
Kopparstaden om du vill bo i Falun      &      Tunabyggen om du vill bo i Borlänge

Att stå i bostadskö är viktigt för att samla poäng under studietiden så att du enklare kan få ett boende när du studerat klart.

 

Om du ska hyra/hyra ut

è    Deposition

En depositionsavgift kallas den summa pengar som lämnas som säkerhet under hyresperioden.  Depositionen betalas in när hyresgästen flyttar in och betalas tillbaka när hyrestiden tagit slut, förutsatt att hyresgästen lämnar bostaden i ett godtagbart skick.
Vår rekommendation är att denna inte ska överstiga 1 månadshyra. Det är viktigt att hyreskontraktet mellan er tydliggöra vad som behövs för att depositionen ska betalas tillbaka.

è    Hemförsäkring

Vi rekommenderar dig att skaffa dig en egen hemförsäkring. Hemförsäkringen innebär att du kan få ersättning för dina saker (lösöret) om de blir stulna i ett inbrott eller förstörs i en brand. Det gäller både saker inne i din bostad och om du har saker i ett vinds- eller källarförråd (men stöldbegärliga saker ersätts inte om de förvaras utanför bostaden). Hemförsäkringen kan dessutom ersätta kostnader för akut vård på resor, kostnader för en advokat i en tvist, ge ersättning om du skulle bli överfallen eller betala om någon skulle kräva dig på skadestånd.

Bor du i en hyresrätt behöver du bara ha en hemförsäkring. Din hyresvärd ansvarar för bostadens fasta egendom, det vill säga golv och väggar, kök och badrum, dörrar och fönster med mera. Skador ska normalt åtgärdas av hyresvärden men har du själv bekostat någon fast inredning i din hyresrätt, som till exempel en spis eller ett badkar, kan din hemförsäkring ersätta även den.

Om du är internationell student, se om den försäkring du har i ditt hemland täcker men också ditt universitets försäkring. 

è    Kontrakt

Se till att du får ett skriftligt hyreskontrakt som du har rätt till enligt hyreslagen. Visserligen gäller även ett muntligt avtal, som ger dig samma besittningsskydd som ett skriftligt avtal. Men skulle det bli en diskussion om vad som är överenskommet är det säkrast att ha ett skriftligt avtal. Annars står ord mot ord. Läs noga igenom Hyreskontraktet innan du undertecknar det. Och se till att kontraktet överensstämmer med vad du och din hyresvärd kommit överens om Kontraktet ska göras till två kopior, en till hyresvärden och en till hyresgästen. Kontrakten ska vara underskrivna av båda parter. Förslag på kontrakt finns här.

 

Studentdalarna.se är bara en förmedlare av bostäder. Uppstår konflikter mellan er så kontakta hyresnämnden eller kronofogden. 

 

Alternativa boenden

è VFU-student

Ska du göra din verksamhetsförlagda utbildning på Högskolan Dalarna?
Du hittar mer information under VFU-boende.

è  Vandrarhem & hostell 

Om du väntar på att få flytta in men behöver ett ställe att landa på några dagar. En lista hittar du här. Du kan även hitta boenden på Airbnb

 

è Privata hyresuthyrare

I Falun och Borlänge finns det flertalet andra uthyrare av bostäder som du också kan ta kontakt med för att hyra. 

Du hittar enklast deras information på vardera kommuns helsida
Privata hyresvärdar i Borlänge
Privata hyresvärdar i Falun

Du kan även hitta bostäder på
HomeQ

Övrigt

SFS-bostadsrapport

Artikel - Hem & Hyra, 2 av 3 studenter missar bostadsbidraget

 

Sign in

Register

Genom att klicka på knappen godkänner du villkoren

Cancel

Forgot?